Artikel

Project crisiszorgtraject

Dit najaar starten we met de steun van Koning Boudewijn Stichting een project crisiszorgtraject.

Met het opzetten van een crisiszorgtraject wil netwerk Kwadraat werken aan meer zorgcontinuïteit en geïntegreerde zorg bij volwassenen in een crisissituatie. Hiermee beogen we niet enkel de juiste zorg op de juiste plaats, maar ook een betere samenwerking tussen actoren binnen de crisiszorg. We maken hierbij werk van gemeenschappelijke taal en kortere communicatielijnen om enerzijds crisiszorg beter en vlotter te laten verlopen, en anderzijds escalatie van crisis te helpen voorkomen.

Voor meer informatie over het project kan je onderstaande documenten bekijken: