Netwerk Kwadraat
Kwaliteitsvolle zorg vermenigvuldigt als je ze deelt

KWADRAAT: netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Voor wat staat dit netwerk? Klik hier.

Welke actoren werken mee in het organisatiemodel? Klik hier.

Waarop zet dit netwerk de komende jaren in? Je vindt het antwoord in het Strategisch plan Kwadraat.

Nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in kwadraat@netwerkkwadraat.be.

Psychiatrische thuiszorg

Aanspreekpunt geestelijke gezondheidszorg

Te contacteren als je niet goed weet welk zorgaanbod een antwoord biedt op jouw vraag.
Vraagverheldering, advies en ondersteuning bij het doorverwijzen naar de meest passende hulpverlening.

Versterken van het netwerk en de zorgvrager

  • Coördinatie van de zorg (installeren en afstemmen netwerk)
  • Coaching (ondersteunen en versterken netwerk)

We richten ons naar mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun netwerk. Samen worden doelstellingen en inhoud van het traject afgesproken. We bieden géén crisisinterventie of intensieve begeleiding.

Contact

We zijn laagdrempelig bereikbaar via e-mail of telefoon.

Voor Eerstelijnszones Midden WVL (regio Roeselare) en RITS (regio Izegem-Tielt)

info@pztrit.be
051 43 41 07

Folder

Voor Eerstelijnszone Westhoek (regio Ieper)

info@pztieper.be
0495 32 15 83 of 0498 10 31 60

Folder

Mobiele teams

De Mobiele teams realiseren een cliëntgerichte behandeling en begeleiding in de thuissituatie van een persoon met een psychische kwetsbaarheid. De Mobiele teams bestaan enerzijds uit het Mobiel Team Acute Zorg en anderzijds het Mobiel Team Langdurige Zorg.

Vragen omtrent psychische kwetsbaarheid?

Diverse partners binnen Kwadraat helpen je graag verder. Klik hier.

SURPLUS²

Deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met psychische kwetsbaarheid en professionelen

  • Vorming en informatie
  • Groepstrainingen en -therapieën
  • HerstelAcademie

Benieuwd naar het aanbod? www.surpluskwadraat.be

Suïcidepreventie

De themagroep 'suïcidepreventie' heeft volgende materialen uitgewerkt en worden gebruikt als gemeenschappelijk materiaal binnen Kwadraat.

De noodkaarten zijn gratis af te halen bij CGG Largo te Roeselare.
Neem voorafgaand zeker contact op met Gaetana Meeus (051/25 99 30, gaetana.meeus@cgglargo.be)

Naast de uitgewerkte materialen wordt er binnen Kwadraat ook gebruik gemaakt van het Safetyplan van het VLESP.
Dit Safetyplan is gratis beschikbaar: www.zelfmoord1813.be

Heb je dringend nood aan gesprek?
Bel naar 1813 of surf naar www.zelfmoord1813.be