Netwerk Kwadraat
Kwaliteitsvolle zorg vermenigvuldigt als je ze deelt
07-07-2020

Surplus² - Programma najaar 2020

Hierbij de link naar de brochure programma najaar 2020.
07-05-2020

Uitbreiding Eerstelijnspsychologische zorg

De coronacrisis betekent nood aan extra ondersteuning bij psychische problemen. Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid, heeft dan ook beslist om de terugbetaling van psychologische zorg niet langer te beperken tot volwassenen, maar uit te breiden naar de “doelgroep kinderen en jongeren” (- 18 ) en naar “doelgroep ouderen” (+ 65). Deze uitbreiding loopt tot eind 2020.

Een warme oproep naar klinisch psychologen en orthopedagogen (PDF).

Alle informatie: www.elpkwadraat.be