Netwerk Kwadraat
Kwaliteitsvolle zorg vermenigvuldigt als je ze deelt
07-05-2020

Uitbreiding Eerstelijnspsychologische zorg

De coronacrisis betekent nood aan extra ondersteuning bij psychische problemen. Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid, heeft dan ook beslist om de terugbetaling van psychologische zorg niet langer te beperken tot volwassenen, maar uit te breiden naar de “doelgroep kinderen en jongeren” (- 18 ) en naar “doelgroep ouderen” (+ 65). Deze uitbreiding loopt tot eind 2020.

Een warme oproep naar klinisch psychologen en orthopedagogen (PDF).

Alle informatie: www.elpkwadraat.be

07-05-2020

Activiteitenverslag 2019 Kwadraat

Hierbij link naar Activiteitenverslag 2019 opgemaakt voor de overheid.

23-02-2020

Informatiemoment uitrol mobiele teams en aanbod psychiatrische thuiszorg, gesitueerd binnen Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

In de “pre-coronatijd” vonden twee informatiemomenten plaats, 11 februari te Roeselare en 10 maart te Ieper.

Download de presentatie.