Info voor hulpverleners

Indien je als hulpverlener op zoek bent naar informatie over consult, vorming of bepaalde materialen, kan je op deze pagina terecht.

Consult & advies

Aanspreekpunt GGZ

"Vraagverheldering, advies en actieve ondersteuning bij het opstarten van de meest passende hulpverlening."

Als aanspreekpunt GGZ richten we ons naar het netwerk van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als hulpverlener of mantelzorger kan je ons contacteren indien je

 • Vragen hebt over het meest passende (geestelijke gezondheids-)zorgaanbod dat aansluit bij vragen en wensen van jouw cliënt
 • Coaching of vorming wil in het omgaan met psychische kwetsbaarheden
 • Ondersteuning wenst bij het opstarten van de meest passende hulpverlening

 Op vraag kunnen we intervisie of adviestafels aanbieden aan hulpverleners of mantelzorgers. 

 Wens je meer info? Contacteer ons vrijblijvend tijdens de kantooruren. 

element image left
element image left
Consult & advies

CGG Preventiewerking

In onze advies- en consultfunctie kan je ons vrijblijvend contacteren met al jouw vragen betreffende suïcide(preventie) en alcohol- en drugprobleem.

Mogelijke vragen zijn:

 • Hoe kan ik het gesprek aangaan rond mogelijke suïcidaliteit/alcohol- en druggebruik?
 • Hoe kan ik mijn cliënt ondersteunen?
 • Naar wie kan ik doorverwijzen?
 • Hoe kunnen wij in onze organisatie werk maken van suïcidepreventie/alcohol- en drugpreventie?
 • Hoe gaan we binnen onze organisatie om met de suïcide(poging) van een werknemer?
 • Hoe gaan we binnen onze organisatie om met alcohol- en druggebruik op de werkvloer?
Consult & advies

Drugs Expertise Team (DET)

 • Je hebt moeilijkheden door het gebruik van illegale middelen en wil hier graag iets aan veranderen, maar weet niet hoe.
 • Je kent iemand met een illegale middelen problematiek. Je hebt hierover vragen en wil graag advies.
 • Je bent een professional met een cliënt met (een vermoeden van) druggebruik en wil hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling of een toeleiding naar de gespecialiseerde hulpverlening.
element image left
Deskundigheidsbevordering: coaching en vorming

Deskundigheidsbevordering is een combinatie van activiteiten, die gericht zijn op het ontwikkelen van de deskundigheid van medewerkers. Deskundigheidsbevordering zorgt er dus voor dat je jouw kennis en vaardigheden op peil houdt en jezelf blijft verbeteren.
 

Aanspreekpunt GGZ

Vanuit het netwerk Kwadraat beschikken we over een aanbod vormingen ter versterking van partners in de eerste lijn. 

Niet gevonden wat je zocht? Contacteer het aanspreekpunt GGZ met je vraag tot vorming en we bekijken wat mogelijk is. 

CGG Suïcidepreventiewerking

Suïcidepreventie is een taak van iedereen, al is dit geen evidente opdracht. Gelukkig sta je er niet alleen voor. In onze vormingen reiken we jou de nodige handvaten aan om suïcidepreventief aan de slag te gaan in gesprekken of binnen jouw organisatie, bedrijf of vereniging.
Je kan je inschrijven voor ons open aanbod, maar we kunnen ook een vorming op maat van jouw organisatie ontwerpen. Verschillende formules zijn mogelijk: standaardvormingen, intensieve vormingen, navormingen,...

Meer info? Klik hier.

TAD preventie (= preventie rond tabak, alcohol, illegale drugs, gamen en gokken)

De TAD preventiewerkers informeren, vormen en coachen professionals en organisaties uit verschillende maatschappelijke settings (onderwijs, gezondheid, welzijn, vrijetijd en cultuur, arbeid, lokale besturen, …) omtrent de thema’s alcohol, drugs, gamen, verslaving en hoe ermee om te gaan.  Daarnaast kunnen jongeren (12-24 jaar) die problemen ervaren met hun alcohol- en/of druggebruik of in de problemen komen door hun gamegedrag, bij een preventiewerker terecht voor een kortdurend begeleidingstraject (5-tal sessies). 

Meer info? Klik hier.

Zorgnetwerk suïcidepreventie

Zorgnetwerk suïcidepreventie

De themagroep 'suïcidepreventie' heeft een netwerkkaart en handleiding uitgewerkt en deze kunnen gebruikt worden als gemeenschappelijk materiaal binnen Kwadraat.

Wens je fysieke netwerkkaarten te bestellen? Neem contact op via suicidepreventie@cgglargo.be.

Naast de uitgewerkte materialen wordt er binnen Kwadraat ook gebruik gemaakt van het Safetyplan van het VLESP.

Dit Safetyplan is gratis beschikbaar: www.zelfmoord1813.be

Heb je dringend nood aan een gesprek?
Bel naar 1813 of surf naar www.zelfmoord1813.be

Zorgpad alcohol West-Vlaanderen

Zorgpad alcohol West-Vlaanderen

Met het zorgpad alcohol West-Vlaanderen richten we ons tot behandelaars, cliënten en familieleden. 
Via het zorgpad streven we er naar om alcoholprolbemen in een vroegtijdig stadium op het spoor te komen, bespreekbaar te maken en - indien nodig - te behandelen.
We maken gebruik van een eenvoudig stappenplan dat je weg wijst naar de gepaste behandeling voor de cliënt. In het stappenplan kiezen we primair - indien mogelijk - voor behandeling met beperkte impact voor de cliënt.

Dit zorgpad is een initiatief van de netwerken Geestelijke Gezondheidzorg West-Vlaanderen.

Materialen uitgewerkt door netwerk

Noodkaart

De noodkaarten zijn gratis af te halen bij CGG Largo Ieper of CGG Largo Roeselare.
Neem voorafgaand zeker contact op. Dat kan  telefonisch op het nummer 057/21 99 86 of via mail:  bieke.devinck@cgglargo.be / ann.vandekerckhove@cgglargo.be.