kwaliteitsvolle zorg vermenigvuldigt als je ze deelt

Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Kwadraat is een netwerk of een geheel van zorgaanbieders, dat zich binnen Midden-West-Vlaanderen richt op de geestelijke gezondheid van volwassenen.  

Voor wie zoek je hulp ?

Nieuws

Blijf op de hoogte

Ontdek hier de meest recente ontwikkelingen binnen ons netwerk!

Trefdag psychische kwetsbaarheid 2023

Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) een inspiratie- en ontmoetingsmoment over psychische kwetsbaarheid voor toeleiders, hulp- en zorgverleners. Er zijn workshops rond inhoudelijke thema’s en je kan kennis maken met dertig verschillende organisaties tijdens een infomarkt.

Lees meer

Co-creatiesessies rond geïntegreerde zorg

Heb je een goed idee over hoe we lokaal zorg kunnen integreren?

Lees meer

Studiedag ‘Suïcidaliteit: een uitdaging?!’

Studiedag georganiseerd door CGG Preventiewerking waarin verschillende uitdagingen in het werken met suïcidale personen aan bod komen. Zowel in Kortrijk op 19-10-2023 als in Leuven op 08-02-2024.

Lees meer