Netwerk Kwadraat
Kwaliteitsvolle zorg vermenigvuldigt als je ze deelt

KWADRAAT: netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Gevormd door het samengaan van twee netwerken: PRIT en Accolade.

Voor wat staat dit netwerk? Klik hier

Welke actoren werken mee in het organisatiemodel? Klik hier

Nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in kwadraat@netwerkkwadraat.be

Psychiatrische thuiszorg

Aanspreekpunt geestelijke gezondheidszorg

Te contacteren als je niet goed weet welk zorgaanbod een antwoord biedt op jouw vraag.
Vraagverheldering, advies en ondersteuning bij het doorverwijzen naar de meest passende hulpverlening.

Versterken van het netwerk en de zorgvrager

 • Coördinatie van de zorg (installeren en afstemmen netwerk)
 • Coaching (ondersteunen en versterken netwerk)

We richten ons naar mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun netwerk. Samen worden doelstellingen en inhoud van het traject afgesproken. We bieden géén crisisinterventie of intensieve begeleiding.

Contact

We zijn laagdrempelig bereikbaar via e-mail of telefoon.

Voor Eerstelijnszones Midden WVL (regio Roeselare) en RITS (regio Izegem-Tielt)

info@pztrit.be
051 43 41 07

Folder

Voor Eerstelijnszone Westhoek (regio Ieper)

info@pztieper.be
0495 32 15 83 of 0498 10 31 60

Folder

Mobiel team acute zorg

Het Mobiel team acute zorg richt zich tot:

 • Volwassenen tussen 18 en 65 jaar
 • Er is sprake van een (sub)acute nood.
 • Er is een veronderstelde onderliggende psychische problematiek aanwezig
 • Het betrokken netwerk volstaat niet en aanvullende ambulante begeleiding is bij de huidige crisis ontoereikend.

Aanmelden

 • kan gebeuren door iedere professionele hulpverlener, maar gebeurt bij voorkeur door een arts. Indien er geen behandelend arts kan geconsulteerd worden bij de aanmelding, maakt de motivering hiervan expliciet deel uit van het telefonisch aanmeldgesprek.
 • altijd telefonisch: 051 69 16 02

Voor meer informatie: Folder Mobiel Team Acute Zorg

Mobiel team langdurige zorg

Het Mobiel team langdurige zorg richt zich naar volwassenen (18 - 65 jaar), met een ernstige psychiatrische aandoening of het vermoeden ervan.

 • De huisarts, diensten en hulpverleners binnen de  geestelijke gezondheidzorg kunnen rechtstreeks aanmelden.
 • Naastbetrokkenen, eerstelijns- en welzijnsdiensten nemen contact op met het Psychiatrische Thuiszorg Aanspreekpunt geestelijk gezondheidszorg (zie boven)

Voor meer informatie: Folder Mobiel Team Langdurige Zorg

Aanmeldingsformulier: Download het formulier, daarna invullen en opsturen per post naar het adres vermeld op het formulier.

Eerstelijnspsychologische zorg

Sinds 1 april 2019 wordt een bezoek aan de psycholoog en orthopedagoog onder bepaalde voorwaarden terugbetaald.

Tijdens coronaperiode van toepassing voor alle leeftijden!

Alle informatie en maken van afspraak: www.elpkwadraat.be

Vragen omtrent psychische kwetsbaarheid?

Diverse partners binnen Kwadraat helpen je graag verder. Klik hier.

SURPLUS²

Deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met psychische kwetsbaarheid en professionelen

 • Vorming en informatie
 • Groepstrainingen en -therapieën
 • HerstelAcademie

Benieuwd naar het aanbod? www.surpluskwadraat.be