Inleiding

Wat is zelfhulp?

Zelfhulp is het zelf aan de slag gaan met hulpmiddelen, tips, oefeningen, … rond een psychische kwetsbaarheid of aandoening. Door zelf aan de slag te gaan, vergroot je de regie over de ondersteuning die je nodig hebt. Soms weet je niet goed welke hulp je kan gebruiken of is de stap naar professionele hulp (nog) te groot. Zelfhulptools helpen om een eerste keer te verkennen en in te schatten of je professionele steun al dan niet nodig hebt. Zelfhulp is daarom een goeie aanvulling op het professionele zorgaanbod.

Daarnaast kan je ook bij familie- en patiëntenverenigingen terecht in kader van zelfhulp. Meer info hierover vind je hier.

Zelfhulp

Algemeen

Op deze pagina kan je een overzicht vinden van enkele interessante websites met informatie, apps en psycho-educatief materiaal. Kiezen wat je uit dit overzicht kan gebruiken, is een zoektocht. Indien je begeleid wordt door een professionele hulpverlener, kan je hen vragen of zij enkele zelfhulptools kennen en wat zij aanraden. 

Te Gek?!

‘Te Gek?!’ staat bekend voor z’n campagnes rond het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid. Op hun website is veel informatie terug te vinden over psychische problemen en wat je zelf kan doen, maar ook waar je hulp kan vinden. Ten slotte vind je er ook een literatuurlijst en online catalogus van interessante boeken en tijdschriften. 

Onlinehulp-apps

Voor een overzicht van zinvolle apps en websites over geestelijke gezondheid kan je terecht bij onlinehulp-apps.be. Op deze website vind je een beschrijving en oplijsting van bruikbare apps rond thema's zoals angst, depressie, omgaan met gevoelens, eetstoornissen, autisme, stress, ...

Zelfhulp

Psychose

Psychonet is een platform over psychosegevoeligheid en stemming. Je kan er info vinden over psychosegevoeligheid, schizofrenie, manie en depressie. Naast tips over wat je kan doen, kan je op de website ook een vraag stellen aan experts in het online spreekuur. 

element image left
Zelfhulp

Depressie

Depressiehulp

Op deze website is informatie te vinden rond depressie (kenmerken, verschillende vormen, …) en wat de mogelijkheden zijn rond begeleiding, therapie, hulpbronnen, … Naast het informatief gedeelte is er ook een online therapeutisch programma waar je jou rechtstreeks en eventueel anoniem kan aanmelden. Ten slotte is er een online zelfhulpprogramma te vinden waarbij mensen met depressieve klachten volledig zelfstandig aan de slag kunnen gaan, zonder tussenkomst van een hulpverlener. Gebruik van deze zelfhulp wordt afgeraden aan mensen met te ernstige depressieve klachten. 

Pak Aan Ouders

Als ouder van een kind met depressieve klachten kan je terecht bij 'Pak Aan Ouders' voor informatie en online ondersteuning. Via info@pakaan.be kan je meer info inwinnen over en toegang krijgen tot het online programma. Dit bestaat uit een 4-tal modules, waarin het omgaan met negatieve gedachten, het aanleren van vaardigheden bij jezelf en jouw kind, … aan bod komen.  

element image left
Zelfhulp

Zelfmoord

“Zelfmoord1813” is er voor iedereen die hulp zoekt om met zelfmoordgedachten om te gaan, mensen die bezorgd zijn om iemand en nabestaanden na zelfdoding. Je kan contact opnemen met de online diensten via chat of e-mail of opbellen naar de gratis hulplijn.  Daarnaast hebben ze ook een webpagina met informatie, getuigenissen en tools die je kunnen helpen om zelf aan de slag te gaan rond het omgaan met jouw zelfmoordgedachten. 

Zelfhulp

Alcohol & drugs

Alcoholhulp

Op de website Alcoholhulp vind je, naast een zelftest en publieke fora, een zelfhulpgedeelte met opdrachtmodules om zelfcontrole rond drinkgewoontes te verhogen. Daarnaast is er een online begeleidingsgedeelte met een geautomatiseerd programma en de mogelijkheid om via chat of onlineberichten wekelijks contact te hebben. 

Drughulp

Informatie over de effecten en risico’s van XTC, speed, cocaïne, heroïne, … is terug te vinden op de website Drughulp.  Naast deze info worden vragen zoals ‘Wat is problematisch gebruik?’ beantwoord en zijn er ook getuigenissen van gebruikers terug te vinden. Ten slotte is er de mogelijkheid tot online begeleiding via chat of online berichten met een professionele hulpverlener en een zelfhulpprogramma om druggewoontes aan te pakken en zelfcontrole te verhogen. 

Cannabishulp

Je vindt op deze website informatie over de effecten van cannabisgebruik, getuigenissen en andere belangrijke thema’s. Rond hulp bij het minderen of stoppen met cannabisgebruik kan je terecht op het zelfhulprogramma en online begeleidingsplatform van de website Drughulp.

Zelfhulp

Gokken

Bij gokproblemen biedt de website ‘Gokhulp’ verschillende zelftests en heel wat informatie over hoe met gokproblemen om te gaan. In het zelfhulpgedeelte kan je via een aantal opdrachten aan de slag gaan om jouw gokgewoontes te veranderen. Indien je zoekt naar professionele ondersteuning, dan kan dit online via chat of berichten. 

Zelfhulp

OnlinePsyhulp

Wie zijn we? We zijn een initiatief van CGG Kempen, De Pont en Integra.

Wat bieden we? Evidence-based online en blended hulp programma’s voor de GGZ, een online platform dat ontwikkeld is voor en door hulpverleners vanuit co-creatie.  

We bieden gratis zelfhulp en chathulp aan. Daarnaast wordt er ook blended gewerkt met dit programma door verschillende hulpverleners over Vlaanderen.

 

Ons platform bestaat uit depressiehulp, angsthulp, alcoholhulp, drughulp, gokhulp, cannabishulp en sindskort ook het aanbod voor jongeren in transitieleeftijd (16-23jaar).

Een cliënt kan dus ofwel zelf aan de slag met de klachten die hij/zij ervaart of kan via chat met één van onze hulpverleners aan de slag.

 

Luister u liever? Dan kan u ook steeds onze Podcast op Spotify beluisteren.