• Hulpaanbod

  Aanspreekpunt GGZ

  Aanspreekpunt Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) biedt vraagverheldering, advies en actieve ondersteuning bij het opstarten van de meest passende hulpverlening. Ook coaching en vorming van hulpverleners en mantelzorgers hoort bij de opdracht van het aanspreekpunt. 

  We richten ons in de eerste plaats naar hulpverleners uit de eerste lijn en mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Te contacteren als je 

  • advies wil over het meest passende (geestelijke gezondheids-) zorgaanbod die aansluit bij vragen en wensen van jouw cliënt 
  • coaching of vorming wenst in het omgaan met psychische kwetsbaarheden 
  • beroep wil doen op ons aanbod zorgcoördinatie (installatie en afstemming van zorg) 

  Aanspreekpunt GGZ RIT

  Aanspreekpunt GGZ RIT

  Contactgegevens

  info@pztrit.be
  051 43 41 07
  Bezoek website
  partner element partner element

  Aanspreekpunt GGZ Westhoek

  Aanspreekpunt GGZ Westhoek

  Contactgegevens

  info@pztieper.be
  0495 32 15 83 of 0498 10 31 60
  Bezoek website
  partner element partner element
 • Hulpaanbod

  Eerstelijnspsychologische zorg

  Eerstelijns psychologische zorg is een aanbod van kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies. Deze dragen bij tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer iemand een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op het psychisch welbevinden.

  Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

  Informatie voor de burger

  De psycholoog en orthopedagoog kan, onder voorwaarden*, aan verlaagd tarief voor alle leeftijden individuele- en groepssessies aanbieden.

  Individuele sessies: € 11 of € 4 bij verhoogde tegemoetkoming. Een eerste gesprek is gratis.

  Groep sessies: € 2,5

  Zowel individuele als groepssessies zijn vanaf 1 februari 2024 voor de leeftijden van 0 t.e.m. 23 jaar gratis.

   

  Voorwaarden:

  1. Het gaat om lichte of matige problemen, uiteraard helpen we u verder als je graag verder wilt na de gesprekken.

  2. U bent aangesloten bij een ziekenfonds.

  3. Per 12 maanden heeft u recht op een aantal individuele en/ of groep sessies (het gaat om gemiddeld maximaal 8 individuele sessies of 5 groep sessies). De klinisch psycholoog of orthopedagoog zal deze info opvragen bij de start om te bekijken op hoeveel sessies je nog recht hebt.

  Het aanbod is er voor alle burgers, in het bijzonder de meeste kwetsbare. Er is geen verwijsbrief nodig. Bijkomende achtergrond informatie kan u ook terugvinden op de website van de fgov.

  Het maken van een afspraak*:

  1. Ga naar www.elpen.be voor een overzicht in West-Vlaanderen van aangesloten klinisch psychologen en orthopedagogen. Hier kan u de contactgegevens en het huidige groepsaanbod raadplegen.

  Ter info: U hebt de vrije keuze ongeacht uw woonplaats (vb: persoon X woonplaats te Izegem kan op gesprek gaan naar psycholoog X te Roeselare).

  Indien u niet in de mogelijkheid bent om de website te raadplegen kan u ook bellen naar het secretariaat op het nummer: 050 40 64 00. Zij kunnen u helpen bij het vinden van een geschikte psycholoog voor Midden-West-Vlaanderen (de psychologen maken echter de effectieve afspraak met u, gezien ze werken met een eigen agenda).

  2. U neemt contact op met de psycholoog naar keuze 

  3. U maakt een afspraak of schrijft u in voor groepsaanbod. Gelieve het adres goed na te zien, deze kan je vinden bij de contactgegevens van de psycholoog.

  Betreffende individuele afspraken:

  Afspraak annuleren of verplaatsen: Indien u de afspraak wenst te annuleren of verplaatsen, gelieve dit minimum 24 uur voordien te doen.

  Wanneer u een afspraak laattijdig annuleert, betekent dit dat die gereserveerde tijd niet voor een andere kan gebruikt worden. Indien u niet tijdig annuleert mag de klinisch psycholoog/orthopedagoog een verzuimvergoeding aanrekenen.

  De vergoeding bedraagt maximum 35 euro.

  Opgepast! 

  Indien het aantal maximale sessies overschreden zijn of u bent niet in orde met de mutualiteit, komt u niet in aanmerking voor het verlaagde tarief en betaalt u de consultatie aan de prijszetting van de klinisch psycholoog/orthopedagoog.

  Informatie voor zorgmedewerkers

  WAT IS EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG? (ELP)

  Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering voor tussenkomt in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod. Per 12 maanden komt de cliënt in aanmerking voor een reeks sessies.

  In een netwerk volwassen (vanaf 15 jaar)

  Kostprijs van de sessie voor de cliënt:

  Eerste gesprek is GRATIS!

  Individuele sessies: 11 euro of 4 euro (bij recht op een verhoogde tegemoetkoming)

  Groepsessies: 2,5 euro

  Graag verwijzen we hierbij ook naar de website voor professionals Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg verlenen via netwerken voor geestelijke gezondheidszorg - RIZIV (fgov.be)

   

  DOELGROEP

   

  1.  Kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Ivm de doelgroep ‘kinderen en jongeren’ is er een samenwerking tot stand gebracht met het provinciaal netwerk WINGG.
  2. Volwassenen en ouderen met:

  · Een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht (Eerstelijnspsychologische functie binnen de Overeenkomst)

  · Ernstigere psychische problemen of aandoeningen (Gespecialiseerde psychologische functie binnen de Overeenkomst).

  · Prioritaire aandacht voor kwetsbare doelgroepen

  Kwetsbare gezinnen, Jongvolwassenen, Mensen met multimorbiditeit, Mensen met reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen inclusief personen met een mentale handicap, Medewerkers in gezondheidszorg en welzijn (= covid), Sociaal uitgesloten groepen, Zelfstandigen en loontrekkenden met risico tot arbeidsongeschiktheid, Mensen met langdurige klachten na een COVID-19 infectie, Mensen die een dierbare hebben verloren, Financieel kwetsbare groepen, Ouderen- in het bijzonder alleenstaande ouderen, Zwangere vrouwen met hoge prevalentie inzake depressieve klachten en angststoornissen, Mantelzorgers, Land- en tuinbouwers voornamelijk binnen regio ELZ Westhoek, Mensen met een migratie-achtergrond.

  Indicatoren EerstelijnsPsychologische functie

  · De cliënt heeft een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht

  · Het probleem is in de tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,…).

  · Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de cliënt te verbeteren.

  · De cliënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).

  · De cliënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.

  · De cliënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod gemotiveerd.

  · Ter info: aanbodzijde is gericht op preventie en promotie van de gezondheid- vroegdetectie- eigen capaciteiten en veerkracht versterken-evaluatie van de situatie- oriëntatie- professionele ondersteuning

  Indicatoren Gespecialiseerde Psychologische functie

  · De cliënt heeft ernstigere psychische problemen of aandoeningen.

  · Het probleem waarvoor men hulp inschakelt is in de tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,…).

  · Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de cliënt te verbeteren.

  · De cliënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).

  · De cliënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.

  · De cliënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod gemotiveerd.

  · Ter info: aanbodzijde is gericht op psycho-diagnostiek- behandeling- oriëntatie- professionele ondersteuning

   

  DOELSTELLINGEN

  · De toegankelijkheid en het aanbod geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen versterken;

  · De doelgroep in staat stellen om sneller naar een professional te stappen;

  · De evolutie van probleem tot stoornis vermijden;

  · De preventie en vroeginterventie verbeteren.

   

  Het aanbod kan face tot face of op afstand, individueel of in groep, in de privé praktijk of outreachend (vindplaats/ ter plaatse)

  Regio

  Kwadraat is verantwoordelijk voor de uitrol voor volwassenen in de volgende gemeentes:

  Ardooie, Dentergem, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Ledegem, Lichtervelde, Lo-Reninge, Meulebeke, Mesen, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Vleteren, Wingene, Zonnebeke. U kan echter op www.elpen.be het overzicht raadplegen voor alle leeftijden in West-Vlaanderen.

  Ben je op zoek naar een geconventioneerd psycholoog/orthopedagoog in een andere provincie dan West-Vlaanderen? Hieronder vind je de gepaste websites:

  -Oost-Vlaanderen

  -Antwerpen

  -Vlaams-Brabant

  -Limburg

  -Brussel

  Contact Lokaal Coördinator

  Bij onduidelijkheden, klachten, vragen of interesse in samenwerking met het netwerk:

  Neem dan gerust contact op met Hanna De Baecke: hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be

 • Hulpaanbod

  Ambulante hulpverlening

  Ambulante hulpverlening houdt in dat je hulp krijgt via een aantal gesprekken of behandelsessies (therapie). Naast hulp rond je psychische klachten kan ambulante ondersteuning ook gericht zijn naar arbeidscoaching of verslaving. Je wordt niet opgenomen in een ziekenhuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en na elke sessie ga je gewoon weer naar huis.

  In ons netwerk bieden volgende organisaties ambulante hulpverlening aan:

  Ambulante hulpverlening

  CAW Centraal West-Vlaanderen

  Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in het gezin, familie of de ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Het CAW geeft advies, informatie en praktische hulp. Indien nodig verwijzen we door naar gepaste begeleiding, intern en/of extern. 

  Centrum Algemeen Welzijnswerk

  Ambulante hulpverlening

  Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

  Wij zijn gespecialiseerd in preventie, vroegdetectie en behandeling van ernstige psychische problemen. 
  Onze ambulante zorg is gericht op alle leeftijden en kan verschillen in vorm (individuele, groeps-, gezinstherapie) en duurtijd.  

  We bieden zorg op maat in afstemming met de hulpvrager en de betrokken context. 
  Voor meer informatie zie onze website: www.centrageestelijkegezondheidszorg.be
   

  Aanmelden bij CGG Largo, wanneer je woont in de Eerstelijnszone Midden West-Vlaanderen, Westhoek en Westkust en Polder ( = ruime regio Roeselare, Ieper- Poperinge, Veurne – Diksmuide).
  Heb je een hulpvraag, neem dan telefonisch contact op met het secretariaat van de vestiging. (We zijn elke werkdag beschikbaar van 08.30 - 12.00 en van 13.00 - 17.00 (op vrij tot 16.00)
  Indien het voor u onmogelijk is ons tijdens deze uren op te bellen, verwijzen we jullie graag door naar ons contactformulier. 
  We streven ernaar om je binnen de maand een eerste afspraak met een hulpverlener te geven die samen met jou je hulpvraag en je doelstellingen verkent.
   

  Aanmeldprocedure bij CGG Mandel en Leie, wanneer je woont in de  Eerstelijnszone RITS (=  Regio Izegem – Tielt )
  We werken steeds op verwijzing ( huisarts, CLB, Caw, psycholoog, … ) . De verwijzer kan inbellen op maandag en woensdag tussen 9.30 en 11 uur en op donderdag tussen 14 en 15.30 uur. Indien er ingebeld wordt specifiek voor het Fronta team (hervalpreventie na misdrijf) dan zijn de inbelmomenten voorzien op maandag tussen 10 en 12 uur en op donderdag tussen 13 en 15 uur. Na de opmaak van een administratief dossier is er een inhoudelijk gesprek tussen verwijzer en een hulpverlener. Indien we samen inschatten een zinvolle vorm van hulpverlening te kunnen zijn, dan streven we ernaar om je binnen een maand een 1ste gesprek aan te bieden op de dienst om je hulpvraag en je doelstellingen te verkennen.

  Centrum Geestelijke Gezondheid Largo

  Centrum Geestelijke Gezondheid Largo

  Contactgegevens

  roeselare@cgglargo.be
  051 25 99 30 (hoofdzetel Roeselare)
  Bezoek website
  partner element partner element

  Centrum Geestelijke Gezondheid Mandel & Leie

  Centrum Geestelijke Gezondheid Mandel & Leie

  Contactgegevens

  secretariaat.kortrijk@cggml.be
  056 23 00 23
  Bezoek website
  partner element partner element
  Ambulante hulpverlening

  Consultaties bij een arts

  In kader van ambulante ondersteuning kan je ook beroep doen op consultaties bij een arts. Op basis van jouw hulpvraag wordt bekeken welke arts het beste een antwoord kan bieden.

  Volgende zorgaanbieders bieden deze mogelijkheid aan:

  • AZ Delta: bereikbaar via het secretariaat op 051 23 64 73
  • Heilig Hart Ieper: een afspraak maken kan via 057 23 91 11
  • Jan Yperman: contact opnemen kan via 057 23 91 11
  • Kliniek Sint-Jozef Pittem: neem contact op via het medisch secretariaat op 051 63 81 74
  • Sint-Andriesziekenhuis: bereikbaar via het secretariaat op 051 42 57 50
  • Sint-Jozefskliniek Izegem: neem contact op via 051 33 41 11
  Ambulante hulpverlening

  Kompas vzw

  Kompas vzw is een voorziening die zorg op maat aanbiedt aan mensen met problemen veroorzaakt door het gebruik van illegale drugs. Kompas vzw bestaat uit een residentiele afdeling te Kortrijk en een ambulante afdeling. Het ambulante luik omvat 6 ambulante multidisciplinaire centra te Kortrijk, Waregem, Menen, Ieper, Roeselare en Torhout. 

  Kompas vzw

  Ambulante hulpverlening - Psychosociale revalidatie centrum

  Hedera

  Hedera is een kleinschalig centrum voor psychische revalidatie, gelegen in hartje Ieper. 

  We zijn er voor mensen die in een psychisch moeilijke periode ondersteuning nodig hebben om hun leven terug op de sporen te krijgen. We ondersteunen mensen in het (opnieuw) vinden van hun plekje in de samenleving op het vlak van wonen, werk, vrije tijd, sociale relaties en zingeving. 

  Atelierwerk, groepssessies en individuele begeleidingen worden gecombineerd om een begeleiding op maat te ontwikkelen. Ons motto is 'Groei vanuit eigen kracht' omdat we steeds vertrekken vanuit de vaardigheden en talenten van mensen, eerder dan ons te focussen op wat ontbreekt of niet goed gaat. 

  Van mensen die willen deelnemen aan het revalidatietraject of gebruik willen maken van arbeidscoaching, wordt verwacht dat zij voldoende ver in het hersteltraject staan om het programma te kunnen volgen. 

  Hedera

  Ambulante hulpverlening - Psychosociale revalidatie centrum

  TOV vzw

  In TOV vzw werken volwassenen met psychische kwetsbaarheid aan hogere zelfredzaamheid en re-integratie, via REVALIDATIE-ateliers in groepen & via persoonlijke coaching. Individuele ARBEIDSCOACHING helpt vast werk vinden en behouden. 'T PERSPECTIEF biedt info, advies, ontmoeting en overbruggingshulp. 

  TOV vzw

 • Hulpaanbod

  Dagbehandeling en psychosociale revalidatie

  Zowel in een dagbehandeling van een psychiatrisch of een algemeen ziekenhuis, als bij psychosociale revalidatie lós van een ziekenhuis, ga je intensief aan de slag met jezelf en jouw psychische problemen. Wanneer je in (een aantal domeinen van) je leven bent vastgelopen, zoals bijv. werk, sociale relaties, vrije tijd,... kan deze ondersteuning – eventueel aanvullend op individuele gesprekken of ander ambulant aanbod – jou helpen om weer grip op je leven te krijgen.

  Bij een dagbehandeling verbonden aan een ziekenhuis gaat naast het werken aan persoonlijk herstel in functie van stabilisatie ook aandacht naar een goede medische behandeling, het klinisch herstel.

  In een psychosociaal revalidatiecentrum ligt de focus op persoonlijk en maatschappelijk herstel en werk je heel concreet en doelgericht aan jouw persoonlijke invulling van een zinvol leven in verbinding met de maatschappij.

  In ons netwerk bieden volgende organisaties dagbehandeling en psychosociale revalidatie aan:

  Dagbehandeling - Algemeen ziekenhuis

  AZ Delta

  Binnen dagbehandeling volwassen psychiatrie van AZ Delta wordt gewerkt aan het creëren van inzicht in jouw eigen patronen van denken, voelen en functioneren. Dit gebeurt hoofdzakelijk in groepen met aansluitend elke week een individueel gesprek met een psychologe en een arts. Mensen uit de omgeving worden ook graag uitgenodigd voor een gesprek tijdens de behandeling. De behandeltermijn van de dagbehandeling loopt over 8 weken.

  Voor een eerste gesprek kan je contact opnemen via 051 23 64 73. Na dit eerste gesprek overleggen we met het team of we u de geschikte behandeling kunnen bieden.

  Dagbehandeling AZ Delta

  Dagbehandeling AZ Delta

  Contactgegevens


  051 23 64 73
  Bezoek website
  partner element partner element
  Dagbehandeling - Psychiatrisch ziekenhuis

  Kliniek Sint-Jozef

  Kliniek Sint-Jozef is een open en vernieuwend gespecialiseerd centrum voor psychiatrie en psychotherapie.  
  Binnen de zorgprogramma’s Jeugd, Volwassenen en Ouderen organiseren we ons regionaal en supra-regionaal gerichte aanbod in gespecialiseerde zorgpaden. We stemmen daarbij af op de ontwikkeling van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in het kader van de netwerken waarin we een vooruitstrevende dynamische rol opnemen. We beogen een geïntegreerde (samen)werking om met partners een goede zorgcontinuïteit en zorgtrajecten op maat te realiseren.
   

  Aanmelden

  Via het aanmeldcentrum kan je aangemeld worden. Zij hebben de taak om een indicatiestelling te doen en door te verwijzen naar het gepaste interne en/of externe aanbod. Er wordt steeds getracht om de persoon in zijn geheel te benaderen en te begrijpen.  

  Aanmeldcentrum Kliniek Sint-Jozef

  Aanmeldcentrum Kliniek Sint-Jozef

  Contactgegevens


  051 63 81 76
  Bezoek website
  partner element partner element
  Dagbehandeling - Psychiatrisch ziekenhuis

  Heilig Hart Ieper

  Biedt behandeling aan mensen met een psychische of psychiatrische problematiek. Hierin worden zowel de medische als de psychotherapeutische en de psychosociale invalshoek geïntegreerd in een traject dat aan elke individuele persoon aangepast wordt. Per doelgroep wordt een multidisciplinair team ingezet, onder de leiding van een psychiater.  

  Naast volledige hospitalisatie biedt het ziekenhuis ook  daghospitalisatie aan binnen verschillende gespecialiseerde programma’s. Rechtstreekse opname in daghospitalisatie is mogelijk alsook dagbehandeling als vervolg op een residentiële opname.
   

  Aanmelden

  Om  de gepaste zorg te kunnen aanbieden, is het wenselijk je hulpvraag te bespreken met jouw huisarts. Contacteer de hoofdverpleegkundige van de afdeling die verbonden is aan jouw zorgvraag.

  Heilig Hart Ieper

  Heilig Hart Ieper

  Contactgegevens

  info@pzheilighart.be
  057 23 91 11
  Bezoek website
  partner element partner element
  Psychosociale revalidatie

  Hedera

  Hedera is een kleinschalig centrum voor psychische revalidatie, gelegen in hartje Ieper. 

  We zijn er voor mensen die in een psychisch moeilijke periode ondersteuning nodig hebben om hun leven terug op de sporen te krijgen. We ondersteunen mensen in het (opnieuw) vinden van hun plekje in de samenleving op het vlak van wonen, werk, vrije tijd, sociale relaties en zingeving. 

  Atelierwerk, groepssessies en individuele begeleidingen worden gecombineerd om een begeleiding op maat te ontwikkelen. Ons motto is 'Groei vanuit eigen kracht' omdat we steeds vertrekken vanuit de vaardigheden en talenten van mensen, eerder dan ons te focussen op wat ontbreekt of niet goed gaat. 

  Van mensen die willen deelnemen aan het revalidatietraject of gebruik willen maken van arbeidscoaching, wordt verwacht dat zij voldoende ver in het hersteltraject staan om het programma te kunnen volgen.
   

  Aanmelden

  Aanmelden voor het revalidatietraject kan door met ons telefonisch of via mail contact op te nemen. We nodigen je graag uit op een infosessie waarbij we onze werking toelichten. Aanmelden kan ook via het aanmeldingsformulier dat je terugvindt op onze website. 

  Hedera

  Psychosociale revalidatie

  TOV vzw

  In TOV vzw werken volwassenen met psychische kwetsbaarheid aan hogere zelfredzaamheid en re-integratie, via REVALIDATIE-ateliers in groepen & via persoonlijke coaching. Individuele ARBEIDSCOACHING helpt vast werk vinden en behouden. 'T PERSPECTIEF biedt info, advies, ontmoeting en overbruggingshulp. 

  TOV vzw

 • Hulpaanbod

  Hulpverlening aan huis

  We spreken over hulpverlening aan huis wanneer een zorgverstrekker bij jouw thuis langskomt, zodaning dat je je niet moet verplaatsen.
  Volgende organisaties bieden in ons netwerk hulpverlening aan huis aan:

  Hulpverlening aan huis

  Dia-Mo

  Dia-Mo kan ingeschakeld worden bij een vraag naar: 

  • Ondersteuning en coaching van het professionele en/of natuurlijke netwerk van de cliënt 
  • Uitbouwen van een netwerk 
  • Adviesverlening 

  Voor wie?
  Het professioneel en/of natuurlijk netwerk van volwassenen (18-64 jaar) met een (vermoeden van) verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid.
   

  Aanmelden

  Aanmeldingen/adviesvragen kunnen telefonisch of via mail. Afhankelijk van de vraag wordt er vervolgens een aanmeldingsformulier bezorgd aan de verwijzer. 

  Dia-Mo

  Hulpverlening aan huis

  Mobiel Forensisch Team

  Het Mobiel Forensisch Team biedt begeleiding aan huis voor geïnterneerden die zich vestigen in West- of Oost-Vlaanderen. Daarnaast kan ook ondersteuning geboden worden aan behandelende teams binnen diverse sectoren (GGZ, VAPH, IBW,...) betreffende het behandelen of bejegenen van forensische noden.  

  Mobiel Forensisch Team

  Mobiel Forensisch Team

  Contactgegevens


  050 91 97 96
  Bezoek website
  partner element partner element
  Hulpverlening aan huis

  Mobiel Team Acute zorg

  Het Mobiel Team Acute Zorg voorziet in crisissituaties een intensieve outreachende begeleiding in de thuiscontext. Bij de crisis is het netwerk en de aanwezige ambulante zorg ontoereikend. We streven naar het herstellen van het evenwicht in het leven van de cliënt en zijn omgeving.
   

  Aanmelden

  Een aanmelding gebeurt telefonisch op het nummer 051 69 16 02. Iedere professionele hulpverlener kan een cliënt aanmelden. Bij voorkeur gebeurt dit door een arts of na overleg met een arts. Indien er geen arts betrokken is, wordt dit besproken tijdens de telefonische aanmelding. Na aanmelding probeert het Mobiel Team Acute zorg binnen de 24 uren de cliënt te zien. 

  Mobiel Team Acute zorg

  Mobiel Team Acute zorg

  Contactgegevens


  051 69 16 02
  Bezoek website
  partner element partner element
  Hulpverlening aan huis

  Mobiel Team Langdurige zorg

  Het Mobiel Team Langdurige zorg biedt begeleiding, behandeling en ondersteuning aan huis, waar ambulante zorg ontoereikend of niet mogelijk is. We streven naar het behouden of verbeteren van de levenskwaliteit en herstel op verschillende levensdomeinen.
   

  Aanmelden

  Iedere professionele hulpverlener kan een cliënt aanmelden. Dit kan elke werkdag tussen 8u30 - 12u30 op het nummer 051 62 00 22. Een medewerker van het team beluistert jouw aanvraag.

  Aanmeldingen kunnen ook door het invullen van het aanmeldingsformulier (zie hieronder). Dit formulier wordt per post opgestuurd naar het adres vermeld op het formulier. Na ontvangst brengen we de aanmelder en de cliënt op de hoogte van de volgende stappen.

  Download het aanmeldingsformulier. 

  Mobiel Team Langdurige zorg

  Mobiel Team Langdurige zorg

  Voor aanmeldingen bereikbaar elke werkdag tussen 8u30 - 12u30. Onderstaand nummer is niet bedoeld voor cliënten in begeleiding. Klik op 'Bezoek website' voor meer info.

  Contactgegevens


  051 62 00 22
  Bezoek website
  partner element partner element
  Hulpverlening aan huis

  Psychiatrische Thuiszorg

  Psychiatrische Thuiszorg (PZT) biedt zorgcoördinatie aan waarin de zorg in het netwerk op elkaar wordt afgestemd. Daarnaast worden alle betrokken partijen actief ondersteund bij het opstarten van de meest passende zorg of het uitbouwen van het netwerk. Samen wordt een trajectplan gemaakt waarbij doelstellingen en acties worden afgesproken. Onder andere via zorgoverleg wordt opgevolgd hoe alles verloopt.

  Psychiatrische Thuiszorg RIT

  Psychiatrische Thuiszorg RIT

  Contactgegevens

  info@pztrit.be
  051 43 41 07
  Bezoek website
  partner element partner element

  Psychiatrische Thuiszorg Ieper

  Psychiatrische Thuiszorg Ieper

  Contactgegevens

  info@pztieper.be
  0495 32 15 83 of 0498 10 31 60
  Bezoek website
  partner element partner element
 • Hulpaanbod

  Residentiële hulpverlening

  De (semi) residentiële gespecialiseerde zorg staat in voor de opname van personen die zich in een zodanige ernstige fase van hun problematiek bevinden dat hulpverlening in de eigen leef- of woonomgeving niet langer toereikend is.

  In ons netwerk bieden volgende organisaties (semi) residentiële hulpverlening aan:

  Residentiële hulpverlening - Algemeen ziekenhuis

  AZ Delta

  Het residentieel aanbod van AZ Delta bestaat uit volgende afdelingen:

  Dit is een opnameafdeling voor mensen die zich in een acute psychische of psychiatrische crisissituatie bevinden en voor wie het niet meer veilig is om tijdelijk thuis of in een instelling te blijven. Dit kan gaan om bijvoorbeeld acute psychose, een angst- of paniekaanval, sterke depressieve gevoelens, acute verwardheid, dreiging of poging tot zelfdoding, middelenmisbruik, intoxicatie of ernstige relationele en/of familiale problemen. Op de afdeling wordt ruimte geboden om enkele dagen tot rust en op verhaal te komen. Samen met jou wordt getracht om zicht te krijgen op wat er aan de hand is. Zo nodig wordt er een behandeling opgestart en/of bekijken we samen wat in de toekomst kan helpen.

  De psychiatrische eenheid specifiek bedoeld voor volwassenen wordt ook wel PAAZ (Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis) genoemd. Crisisopvang, observatie en actieve behandeling zijn er mogelijk. Vertrekkend van een eerste observatie en gesprekken met jou wordt in overleg tussen de arts, de verpleegkundigen en de paramedici een behandeling opgesteld. Behandelingen zijn individueel, maar kunnen ook met anderen samen in een therapiegroep gebeuren.

  Voor een opname kan je contact opnemen via 051 23 64 73.

  Psychogeriatrie is een afdeling die zorg draagt voor de fysiek en psychisch kwetsbare oudere. Hierbij streven we naar optimaal herstel zowel op fysiek als op psychisch vlak. Om dit herstel te bevorderen werken de artsen (geriater en ouderenpsychiater) nauw samen met elkaar en met het multidisciplinair team. De afdeling kenmerkt zich door het geven van warme zorg in een activerend en stimulerend milieu.

   

  PAAZ AZ Delta

  PAAZ AZ Delta

  Contactgegevens


  051 23 64 73
  Bezoek website
  partner element partner element
  Residentiële hulpverlening - Algemeen ziekenhuis

  Jan Yperman

  Het Jan Yperman Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis waar gespecialiseerde begeleiding en behandeling op maat wordt aangeboden aan jongvolwassenen, volwassenen en ouderen.

  Binnen het ziekenhuis is er onder andere een PAAZ (Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis) aanwezig. Dit is een hospitalisatieafdeling bedoeld voor kortdurende opnames van volwassenen met een milde psychiatrische problematiek. De opname gebeurt steeds op vrijwillige basis. Tijdens de opname wordt een gevarieerd aanbod van uiteenlopende therapieën voorzien. Deze therapie bestaat uit een mix van groepstherapieën en ruime aandacht voor individuele en contextuele therapie. De steunfiguren van de patiënt worden zoveel mogelijk betrokken bij het herstelproces. Voor mensen die op de PAAZ-afdeling opgenomen zijn of opgenomen zullen worden, is er elke weekdag een psychiatrisch consult mogelijk. Samen met de patiënt, het team en zijn naasten zoeken we naar de beste behandeling en eventuele vervolgzorg, zowel ambulant als in een gespecialiseerd centrum.

  PAAZ Jan Yperman

  PAAZ Jan Yperman

  Contactgegevens

  paaz@yperman.net
  057 35 69 41
  Bezoek website
  partner element partner element
  Residentiële hulpverlening - Algemeen ziekenhuis

  Sint-Andriesziekenhuis

  De dienst psychiatrie in het Sint-Andriesziekenhuis biedt zowel de mogelijkheid tot ambulante consultaties bij een psychiater, als een residentiële opname. Het residentieel aanbod van het Sint-Andriesziekenhuis bestaat uit volgende afdelingen:

  De opname-afdeling, ook wel PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) genoemd, is een open hospitalisatie-afdeling, bedoeld voor vrijwillige opnames van mensen met acute psychische problemen of die in een crisissituatie verkeren. Dit gaat bijvoorbeeld over depressie, angst, relationele problemen, zelfmoordgedachten, middelenafhankelijkheid (medicatie/alcohol/drugs), psychosomatische klachten, levensfaseproblemen, burn-out … Een multidisciplinair team gaat samen met je op zoek naar een manier om jezelf weer beter te begrijpen en hoe je terug in het leven kan staan. De gemiddelde opnametermijn bedraagt 2-3 weken.

  Een opname gebeurt via de dienst spoedgevallen (bij een acute crisis of dringende hulpvraag) of via een geplande consultatie bij een van onze psychiaters.

  De dienst psychogeriatrie legt zich toe op de verzorging van ouderen met psychische en cognitieve stoornissen. De oudere wordt voor verdere noodzakelijke observatie en behandeling opgenomen op deze dienst na een eventuele oppuntstelling op de PAAZ, de dienst geriatrie of neurologie om acute somatische en/of neuropsychiatrische oorzaken uit te sluiten. Naast het stellen van de diagnose, zoeken we multidisciplinair naar een manier om met de oudere om te gaan en streven we naar een oplossing die resulteert in aanvaardbaar gedrag. Dit doen we door observaties en het verkennen van de leefgewoonten van de oudere alsook door medicamenteuze ondersteuning. Het complexe karakter van de problemen op hogere leeftijd maken een observatie en begeleiding, behandeling of revalidatie door een gespecialiseerde dienst psychogeriatrie wenselijk. Alle patiënten worden multidisciplinair opgevolgd door de neurologen, psychiaters, geriaters en het paramedisch-verpleegkundig team.

  PAAZ Sint-Andriesziekenhuis

  PAAZ Sint-Andriesziekenhuis

  Contactgegevens


  051 42 50 70
  Bezoek website
  partner element partner element
  Residentiële hulpverlening - Algemeen ziekenhuis

  Sint-Jozefskliniek Izegem

  Sint-Jozefskliniek biedt als algemeen ziekenhuis zorg op maat aan adolescenten, volwassenen en ouderen. Mensen met een psychiatrische problematiek, die zich in het ziekenhuis aanmelden, worden georiënteerd naar ofwel ambulante begeleiding ofwel naar de afdeling psychiatrie. Ook via de consultaties van de psychiaters kan je doorverwezen worden naar de hospitalisatieafdeling. 

  De dienst neuropsychiatrie behandelt en begeleidt je bij psychische, emotionele en gedragsstoornissen. Op de afdeling neuropsychiatrie word je op vrijwillige basis gedurende een kortdurende opname (maximaal een 2 tal weken) voorbereid op de vervolgzorg die voor jouw situatie het meest toereikend is. 

  De psychiater gaat tijdens opname op zoek naar de oorzaak van jouw problemen en stelt vervolgens een behandelplan samen. Tijdens meerdere gesprekken wordt aan de slag gegaan met dit behandelplan. Om je daarbij te begeleiden staat een multidisciplinair team klaar van artsen, psychologen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers zoals de sociale dienst, ergo- en kinesitherapie, diëtisten, …

  Bij ontslag wordt bekeken of een doorverwijzing naar een andere of gespecialiseerd hulpverlening nodig is. 

  Sint-Jozefskliniek

  Sint-Jozefskliniek

  Contactgegevens


  051 33 41 11
  Bezoek website
  partner element partner element
  Residentiële hulpverlening - Psychiatrisch ziekenhuis

  Kliniek Sint-Jozef

  Kliniek Sint-Jozef is een open en vernieuwend gespecialiseerd centrum voor psychiatrie en psychotherapie. Binnen de zorgprogramma’s Jeugd, Volwassenen en Ouderen organiseren we ons regionaal en supra-regionaal gerichte aanbod in gespecialiseerde zorgpaden. We stemmen daarbij af op de ontwikkeling van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in het kader van de netwerken waarin we een vooruitstrevende dynamische rol opnemen. We beogen een geïntegreerde (samen)werking om met partners een goede zorgcontinuïteit en zorgtrajecten op maat te realiseren.
   

  Aanmelden

  Via het aanmeldcentrum kan je aangemeld worden. Zij hebben de taak om een indicatiestelling te doen en door te verwijzen naar het gepaste interne en/of externe aanbod. Er wordt steeds getracht om de persoon in zijn geheel te benaderen en te begrijpen. 

  Aanmeldcentrum Kliniek Sint-Jozef

  Aanmeldcentrum Kliniek Sint-Jozef

  Contactgegevens


  051 63 81 76
  Bezoek website
  partner element partner element
  Residentiële hulpverlening - Psychiatrisch ziekenhuis

  Heilig Hart Ieper

  Heilig Hart Ieper biedt behandeling aan mensen met een psychische of psychiatrische problematiek. Hierin worden zowel de medische als de psychotherapeutische en de psychosociale invalshoek geïntegreerd in een traject dat aan elke individuele persoon aangepast wordt. Per doelgroep wordt een multidisciplinair team ingezet, onder de leiding van een psychiater.  

   Op HIC (High and Intensive Care)  kan men terecht voor crisisinterventie, intensieve residentiële behandeling en oriëntatie naar de meest passende behandeling.  

  In vier verschillende sectoren wordt gespecialiseerde behandeling geboden aan volgende groepen:  

  • Mensen met verslaving (sector 1)  
  • Mensen met stemmings-, angst- of persoonlijkheidsstoornis (sector 2)  
  • Mensen met psychose (sector 3)  
  • Ouderen met diverse psychische moeilijkheden (sector 4): zowel kortdurende opname en behandeling van ouderen als behandeling van mensen met cognitieve problemen t.g.v. langdurig alcoholmisbruik.  

  Aanmelden

  Om de gepaste zorg te kunnen aanbieden, is het wenselijk je hulpvraag te bespreken met jouw huisarts. Contacteer de hoofdverpleegkundige van de afdeling die verbonden is aan jouw zorgvraag

  Heilig Hart Ieper

  Heilig Hart Ieper

  Contactgegevens

  info@pzheilighart.be
  057 23 91 11
  Bezoek website
  partner element partner element
 • Hulpaanbod

  Wonen

  Een initiatief voor beschut wonen (IBW) begeleidt mensen met psychische problemen die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Wel kunnen zij nog hulp gebruiken om te wonen en sociaal vaardig te worden. Een IBW biedt hen een woonvorm aan waar ze begeleiding krijgen.

  Een psychiatrisch verzorgingstehuis is een gezondheidszorgvoorziening die zowel psychiatrische zorg als begeleiding aanbiedt aan personen met een langdurige, gestabiliseerde psychische stoornis of een mentale handicap. Zij hebben geen nood aan gespecialiseerde, multidisciplinaire zorg zoals die wordt aangeboden in een psychiatrische ziekenhuisdienst, maar zijn wel onvoldoende zelfredzaam om zelfstandig thuis of in een initiatief voor beschut wonen (IBW) te leven. Het verblijf in een PVT is vaak van lange duur. De klemtoon ligt er op het wonen en de begeleiding daarbij.

  Volgende organisaties bieden in ons netwerk hulpverlening rond wonen aan:

  Wonen - initiatief beschut wonen

  Beschut wonen de overweg

  Wij bieden huisvesting en begeleiding aan volwassenen met een psychosociale kwetsbaarheid. Hierbij gaat het om personen die ondersteuning nodig hebben in hun woon - en leefmilieu.
   

  Aanmelden

  De aanmelding van een kandidaat bewoner gebeurt in principe door de persoon en/of dienst, die instaat voor behandeling of begeleiding. Uiteraard kan een kandidaat bewoner ook zelf een vraag stellen voor een verblijf in Beschut Wonen. 

  De kandidaat, met eventuele behandelaar/begeleider, wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in de burelen van Beschut Wonen. Na het gesprek krijgt de kandidaat een aanvraagformulier. 

  Beschut Wonen De Overweg

  Beschut Wonen De Overweg

  Contactgegevens

  info@beschutwonenieper.be
  057 22 12 12
  Bezoek website
  partner element partner element
  Wonen - initiatief beschut wonen

  VZW Samenspel

  saMENSpel ondersteunt het herstelproces van mensen met een psychische kwetsbaarheid (volwassenen) via begeleidingstrajecten op verschillende levensdomeinen waarbij ingezet wordt op betekenisvolle keuzes, persoonlijke groei en volwaardig burgerschap. We realiseren dit via een aanbod van beschut wonen, arbeidsmatige activiteiten, vrije tijd en ontmoeting.
   

  Aanmelden

  De aanmelding van een kandidaat bewoner gebeurt in principe door de persoon en/of dienst, die instaat voor behandeling of begeleiding. Uiteraard kan een kandidaat bewoner ook zelf een vraag stellen voor een verblijf in Beschut Wonen. 

  De kandidaat, met eventuele behandelaar/begeleider, wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in de burelen van Beschut Wonen. Na het gesprek krijgt de kandidaat een aanvraagformulier. 

  VZW Samenspel

  VZW Samenspel

  Contactgegevens

  info@samenspel.be
  051 31 18 02
  Bezoek website
  partner element partner element
  Wonen - psychiatrisch verzorgingstehuis

  PVT Het Tempelhof

  In het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Het Tempelhof wonen 60 mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit kleinschaligheid zorgen we voor een huiselijke sfeer. We willen dat alle bewoners zich thuis voelen en een gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaren. Ons uitgangspunt is dat alle bewoners zin en voldoening ervaren in relaties met anderen en in hun dagelijkse activiteiten.

  Het PVT Het Tempelhof is een open huis waar gastvrijheid centraal staat. We stellen ons open voor familieleden, kennissen en vrienden van onze bewoners, maar ook voor mensen uit de omgeving. Hiermee proberen we bovendien een positieve beeldvorming ten aanzien van onze bewoners en onze werking te bevorderen. Medewerkers en vrijwilligers ondersteunen en stimuleren samen de bewoners tot deelname aan activiteiten zowel binnen als buiten de muren van het PVT Het Tempelhof. We zien er op toe dat de privacy en de waardigheid van de bewoners steeds worden gerespecteerd.

  Het Tempelhof beschikt in totaal over zes verschillende woningen: drie kleine woningen (Woning 1-2-3) met elk zes woongelegenheden en drie grote woningen (Woning 4-5-6) met elk maximaal 15 woonplaatsen. De zes woningen hebben elk hun eigen specifiek leefklimaat. Rekening houdend met de noden en de wensen van de individuele bewoner wordt er samen besproken welke woning het meest geschikt is. Hierbij gaan we op zoek naar de woning waar de mogelijkheden en sterktes van een bewoner het best tot hun recht komen.

  PVT Het Tempelhof

  PVT Het Tempelhof

  In het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Het Tempelhof wonen 60 mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit kleinschaligheid zorgen we voor een huiselijke sfeer. We willen dat alle bewoners zich thuis voelen en een gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaren. Ons uitgangspunt is dat alle bewoners zin en voldoening ervaren in relaties met anderen en in hun dagelijkse activiteiten.

  Contactgegevens

  info@pzheilighart.be
  057 23 91 99
  Bezoek website
  partner element partner element
  Wonen - psychiatrisch verzorgingstehuis

  PVT Valkenburg

  PVT Valckeburg is een psychiatrisch verzorgingstehuis gelegen in het centrum van Rumbeke. Het biedt een verblijf aan 60 bewoners met een gestabiliseerde psychische stoornis, die een permanente ondersteuning nodig hebben voor de dagelijkse bezigheden.  
   
  Onze missie is …SAMEN…  
  … een thuis op maat creëren voor personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische zorgbehoefte,  
  … de mogelijkheden en levenskwaliteit van de bewoner optimaliseren,  
  … integratie bevorderen in ons PVT, de buurt en de samenleving. 

  PVT Valkenburg

  PVT Valkenburg

  Contactgegevens

  pvt@valckeburg.be
  051 23 13 43
  Bezoek website
  partner element partner element
 • Werk en vrije tijd - activiteitencentrum

  De Bieweg

  De Bieweg is een activiteiten- en arbeidszorgcentrum voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De activiteiten zijn opgebouwd rond vier pijlers, namelijk arbeid, vrije tijd, ontmoeting en vorming.
   

  Aanmelden

  Neem contact op met ons via telefoon of e-mail. Daarna spreken we een moment af om de werking voor te stellen. 

  VZW Samenspel

  VZW Samenspel

  Contactgegevens

  info@samenspel.be
  051 31 18 02
  Bezoek website
  partner element partner element
  Werk en vrije tijd - activiteitencentrum

  Den Omgang

  Den omgang biedt ondersteuning aan personen met een psychische kwetsbaarheid in het komen tot persoonlijke groei en volwaardig burgerschap. Hiertoe werken we krachtgericht met de interesses en talenten van onze bezoekers. De aangeboden betekenisvolle ontmoetingen en (gerichte) activiteiten dragen bij tot het individuele herstelproces. 

  • In Den Omgang kunnen de bezoekers eigen activiteiten organiseren. 
  • Er is een bezoekersraad die de werking aanstuurt. 
  • De professionele omkadering zet hun eigen professionaliteit terughoudend in en ondersteunt waar nodig. 
  • Er wordt samen met partners een aanbod gedaan van vormende, educatieve, ... activiteiten. 

  VZW Samenspel

  VZW Samenspel

  Contactgegevens

  info@samenspel.be
  051 31 18 02
  Bezoek website
  partner element partner element
  Werk en vrije tijd - activiteitencentrum

  Activiteitencentrum De Rinkel

  De Rinkel is een activiteitencentrum dat op een zeer laagdrempelige manier dagbesteding aanbiedt. Je kan er terecht als je moeilijkheden hebt om zelf je vrije tijd in te vullen, als je mensen wil leren kennen, als je nieuwe vaardigheden wil aanleren, als je vragen hebt en je niet weet waar je er mee terecht kan... enz. Je kan ook gewoon als bezoeker langskomen in de televestiaire (tweedehandskleding) en het sociaal cafetaria.

  Dit is een iniatief vanuit het algemeen ziekenhuis.

  Werk en vrije tijd - activiteitencentrum

  Trefpunt 4

  Trefpunt 4 is een activiteiten- en ontmoetingscentrum te Ieper, voor volwassen met een psychische kwetsbaarheid. Het centrum biedt een vast activiteitenprogramma onder vorm van clubwerking, aangevuld met met maandelijkse activititeiten en themaweken.  Drie keer per week wordt er een warme maaltijd bereid voor en door de leden onder begeleiding. Via het wekelijkse ledenoverleg wordt participatie gestimuleerd op vlak van het activiteitenaanbod. Naast activiteiten biedt Trefpunt 4 ook ontmoeting en sociaal contact in een gezellige, huiselijke sfeer en kunnen leden er ook terecht voor een kopje koffie.

  Aanmelding in het centrum gebeurt telefonisch.

  Trefpunt 4

  Werk en vrije tijd - arbeidscoaching

  Hedera

  Wanneer je in (een aantal domeinen van) je leven bent vastgelopen, zoals bijv. (vrijwilligers)werk, vrije tijd,... kan een psychosociaal revalidatiecentrum jou – eventueel aanvullend op individuele gesprekken of ander ambulant aanbod – helpen om weer tot een zinvolle invulling te komen. Je volgt dan een passend revalidatietraject gestoeld op jouw noden.

  Het apart aanbod arbeidscoaching geestelijke gezondheidzorg (GGZ) biedt jou ondersteuning bij het zoeken naar duurzame betaalde tewerkstelling. Hierbij gaat aandacht naar traject- en loopbaanbegeleiding en het betrekken van je omgeving. In de trajectbegeleiding of zoektocht naar werk, stellen we het doel helder, werken we drempels weg en zoeken we een job die aansluit bij jouw mogelijkheden en wensen. Tijdens de loopbaanbegeleiding blijft de arbeidscoach GGZ ondersteuning bieden, zowel naar jou als (desgewenst) naar de werkgever, om de job goed te kunnen blijven uitoefenen in balans met jouw leven nààst het werk.

  Hedera

  Werk en vrije tijd - arbeidscoaching

  TOV vzw

  Wanneer je in (een aantal domeinen van) je leven bent vastgelopen, zoals bijv. (vrijwilligers)werk, vrije tijd,... kan een psychosociaal revalidatiecentrum jou – eventueel aanvullend op individuele gesprekken of ander ambulant aanbod – helpen om weer tot een zinvolle invulling te komen. Je volgt dan een passend revalidatietraject gestoeld op jouw noden.

  Het apart aanbod arbeidscoaching geestelijke gezondheidzorg (GGZ) biedt jou ondersteuning bij het zoeken naar duurzame betaalde tewerkstelling. Hierbij gaat aandacht naar traject- en loopbaanbegeleiding en het betrekken van je omgeving. In de trajectbegeleiding of zoektocht naar werk, stellen we het doel helder, werken we drempels weg en zoeken we een job die aansluit bij jouw mogelijkheden en wensen. Tijdens de loopbaanbegeleiding blijft de arbeidscoach GGZ ondersteuning bieden, zowel naar jou als (desgewenst) naar de werkgever, om de job goed te kunnen blijven uitoefenen in balans met jouw leven nààst het werk.

  TOV vzw

  Werk en vrije tijd - arbeidszorgcentrum

  Den Tatsevoet

  Den Tatsevoet creëert mogelijkheden binnen de lokale omgeving om te komen tot een zinvolle deelname aan de samenleving. Zo is Den Tatsevoet tezelfdertijd een vangnet voor eenieder die wil ‘werken’ én een springplank naar vormen van betaalde tewerkstelling. Den Tatsevoet realiseert dit via het aanbieden van begeleiding op maat en maatschappelijk zinvolle arbeid op maat die beantwoordt aan klantenbehoeften en marktvoorwaarden. 

  Dit realiseren kan enkel dankzij het uitbouwen van een professioneel netwerk, ondersteunend aan de arbeidsmatige activiteiten. Den Tatsevoet vertrekt van een recht op arbeid voor eenieder. We staan hierbij voor empowerment en vertrekken vanuit de mogelijkheden en sterktes van de persoon. We geloven in de kracht van de groep, het geheel is meer dan de som van de delen. 

  Den Tatsevoet beschikt over drie atelierwerkingen: 

  • Er is een bakkerij, een voedingsatelier en een semi-industrieel atelier. 
  • Samen met je collega´s en de begeleiding worden er kwalitatieve producten gemaakt en kan je je arbeidsvaardigheden trainen. 

  Arbeidszorgcentrum Tatsevoet

  Arbeidszorgcentrum Tatsevoet

  Contactgegevens

  rottey.valerie@samenspel.be
  051 33 53 69
  Bezoek website
  partner element partner element
  Werk en vrije tijd - arbeidszorgcentrum

  Stuurkracht 2

  Als arbeidszorgcentrum creëren wij nieuwe kansen op een zinvolle tewerkstelling voor personen met een psycho-sociale kwetsbaarheid. In onze diverse ateliers bieden we duurzaam werk aan dat aangepast is aan jouw mogelijkheden en interessevelden en kunnen. Samen kunnen we ook de mogelijkheden tot betaalde tewerkstelling exploreren en voorbereiden.
   

  Aanmelden

  Elke doelgroepmedewerker kan starten, mits goedkeuring na een kennismakingsgesprek en administratieve formaliteiten.

   

  Stuurkracht 2

  Stuurkracht 2

  Contactgegevens

  info@stuurkracht2.be
  057 20 01 12
  Bezoek website
  partner element partner element
  Werk en vrije tijd

  Buddywerking

  Buddywerking Zuid en Midden West-Vlaanderen brengt een vrijwilliger (de buddy) in contact met een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Het duo doet,  gedurende een jaar, tweewekelijks samen een activiteit in de vrije tijd ... een babbel, een wandeling, een fietstochtje, een filmoorstelling. Het doel is het sociaal isolement te doorbreken. Buddycontact draait om gelijkwaardige relaties en sociaal contact in een ongedwongen vriendschappelijke sfeer.

  Buddywerking regio Ieper-Diksmuide

  Buddywerking regio Ieper-Diksmuide

  Contactgegevens

  ieper-diksmuide.buddycontact@buddywerking.be
  057 22 12 12
  Bezoek website
  partner element partner element

  Buddywerking regio Roeselare Tielt

  Buddywerking regio Roeselare Tielt

  Contactgegevens

  roeselare-tielt.buddycontact@buddywerking.be
  051 20 89 83
  Bezoek website
  partner element partner element
 • Hulpaanbod

  Familie- en patiëntenvereniging

  Bij volgende organisaties kan je terecht:

  Familie- en patiëntenvereniging

  Avanti

  'AVANTI Samen voorwaarts' is een groep die inzet op ervaringsdeskundigheid in de GGZ. Wij zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid die inzetten op ervaringsdelen. 

  We werken hierbij samen op basis van vier pijlers: 

  • we willen mekaar steunen in goede en minder goede tijden. 
  • we willen het taboe doorbreken rond geestelijke gezondheid en psychiatrie. 
  • we willen de stem van de patiënt laten horen binnen en buiten de GGZ. 
  • we willen tekortkomingen aankaarten bij beleidsmakers en organisaties door in gesprek te gaan. 

  Door onze ervaringsdeskundigheid en onze talenten positief in te zetten, realiseren we onze droom: 

  • onze eigen en de levenskwaliteit van mensen met een psychische kwetsbaarheid verhogen.  
  • onze levensweg zin geven. 

  AVANTI komt maandelijks samen gedurende twee uur in ons lokaal, Boomgaardstraat 19 te Ieper. We doen regelmatig een ontspanningsactiviteit. Kortom, we zijn ook een toffe vriendengroep die elkaar steunen door dik en dun. 

  Avanti

  Familie- en patiëntenvereniging

  Thus Poperinge

  Thus staat voor thuis, een warme en huiselijke omgeving. Waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terechtkunnen en zichzelf mogen zijn. Kunnen babbelen met lotgenoten. Zichzelf kunnen ontplooien met hun eigen sterktes en kwaliteiten. 

  Thus Poperinge

  Thus Poperinge

  Contactgegevens

  vzw.thus@gmail.com
  0470 26 42 81
  Bezoek website
  partner element partner element
  Familie- en patiëntenvereniging

  ANBN

  De vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa (ANBN) is een informatie- en ontmoetingsplaats waar iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is. 

  Familie- en patiëntenvereniging

  Familieplatform GGZ

  Ook wie zorgt voor mensen met psychische problemen verdient aandacht. Familieplatform is een kennis- en uitwisselingsplatform en samen met familieorganisaties geloven we in de zorgende kracht van de naaste omgeving. Hulpverlener, cliënt en naastbetrokkenen, samen pakken we de zorg aan. 

  Familieplatform GGZ

  Familieplatform GGZ

  Contactgegevens

  info@familieplatform.be
  0476 96 39 66
  Bezoek website
  partner element partner element
  Familie- en patiëntenvereniging

  Similes

  Similes is een pluralistische organisatie, die de familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen ondersteunt. Eén op vier mensen kampt vroeg of laat met een ernstig psychisch probleem. De impact daarvan is groot. Wanneer je kind, je partner, een van je ouders, een broer of zus of iemand anders uit je omgeving te maken krijgt met psychische problemen, verandert er ook veel in jouw leven. 

  Similes

  Familie- en patiëntenvereniging

  UilenSpiegel

  UilenSpiegel is een socio-culturele beweging die zich inzet voor lotgenotencontact, belangenbehartiging, ervaringsdeskundigheid (+ opleiding) 

  UilenSpiegel

  UilenSpiegel

  Contactgegevens

  info@uilenspiegel.net
  02 410 19 99
  Bezoek website
  partner element partner element
  Familie- en patiëntenvereniging

  Ups en downs

  Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of depressie en hun omgeving 

  Ups en downs

  Ups en downs

  Contactgegevens

  brugge@upsendowns.be
  0498 47 92 86
  Bezoek website
  partner element partner element