Mobiele teams

Wat doen de Mobiele teams?

Binnen het netwerk Kwadraat realiseren de Mobiele teams een cliëntgerichte behandeling en begeleiding in de thuissituatie van een persoon met een psychische kwetsbaarheid. We willen hiermee ziekenhuisopnames voorkomen en beperken.
 

Wie zijn de Mobiele teams?

De Mobiele teams bestaan enerzijds uit het Mobiel Team Acute zorg en anderzijds het Mobiel Team Langdurige zorg. Beide teams zijn multidisciplinair samengesteld en actief in het werkingsgebied van Kwadraat │ netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen.

 

Mobiele teams

Mobiel Team Acute zorg

Het Mobiel Team Acute zorg voorziet in crisissituaties een intensieve outreachende begeleiding in de thuiscontext. Bij de crisis is het netwerk en de aanwezige ambulante zorg ontoereikend. We streven naar het herstellen van het evenwicht in het leven van de cliënt en zijn omgeving.
 

Hoe gaan we te werk?

Het team stelt tijdens de begeleiding empowerment en participatie voorop. Hierbij behoudt de cliënt de regie over zijn leven. We gaan aanklampend te werk en werken nauw samen met het netwerk van de cliënt. De begeleiding duurt maximum 6 weken. Tijdens de begeleiding gaan verschillende medewerkers aan huis (= shared caseload).
 

Wie kan bij ons terecht?

We richten ons tot volwassenen (vanaf 18 jaar) met een veronderstelde psychische kwetsbaarheid en een (sub)acute nood.
 

Hoe kan je bij ons terecht?

  • Aanmelding

Een aanmelding gebeurt telefonisch op het nummer 051 69 16 02. Iedere professionele hulpverlener kan een cliënt aanmelden. Bij voorkeur gebeurt dit door een arts of na overleg met een arts. Indien er geen arts betrokken is, wordt dit besproken tijdens de telefonische aanmelding. Na aanmelding probeert het Mobiel Team Acute zorg binnen de 24 uren de cliënt te zien.

  • Vragen tijdens de begeleiding

Het Mobiel Team Acute zorg is opgedeeld in twee clusters, namelijk Oost en West (zie kaartje hieronder).

Ben je in begeleiding bij het Team Oost en zit je met vragen? Je kan ons rechtstreeks contacteren via het nummer 051 69 10 62.
Ben je in begeleiding bij het Team West en zit je met vragen? Je kan ons rechtstreeks contacteren via het nummer 057 23 91 85.
Opgelet: aanmeldingen gebeuren op het algemeen nummer (zie hierboven).

 

Mobiele teams

Mobiel Team Langdurige zorg

Het Mobiel Team Langdurige zorg biedt begeleiding, behandeling en ondersteuning aan huis, waar ambulante zorg ontoereikend of niet mogelijk is. We streven naar het behouden of verbeteren van de levenskwaliteit en herstel op verschillende levensdomeinen.
 

Hoe gaan we te werk?

Het team zet in op de draagkracht en energie van de cliënt en zijn omgeving. Hierbij staat herstel van de identiteit van de cliënt in al zijn facetten centraal. We hebben aandacht voor het psychisch welbevinden, vrije tijd, werk, relaties, medicatie, … Daarnaast werken we ook aan het garanderen van zorgcontinuïteit. Dit doen we door zowel het natuurlijk als professioneel netwerk uit te bouwen, te ondersteunen en te versterken. De begeleiding wordt uitgevoerd door een individuele begeleider en duurt zo kort als mogelijk, en zo lang als nodig. De frequentie van de huisbezoeken wisselt naargelang de noodzaak. Bij ontregeling of dreigende crisis schalen we de ondersteuning op. Wanneer we het aangewezen en nodig vinden, kan de opvolging uitgebreid worden met begeleiding en ondersteuning door het volledige team.
 

Wie kan bij ons terecht?

We richten ons tot volgende doelgroep:

  • Volwassenen (vanaf 18 jaar) met een ernstige psychiatrische aandoening of vermoeden hiervan. De aandoening is complex en heeft een impact op diverse levensdomeinen.
  • Ouderen (vanaf 65 jaar) met een psychische kwetsbaarheid.
     

Hoe kan je bij ons terecht?

  • Aanmelding

Iedere professionele hulpverlener kan een cliënt aanmelden. Dit kan elke werkdag (behalve op woensdag) tussen 8u30 - 12u00 op het nummer 051 62 00 22. Een medewerker van het team beluistert jouw aanvraag.

Aanmeldingen kunnen ook door het invullen van het aanmeldingsformulier (zie hieronder). Dit formulier wordt per post opgestuurd naar het adres vermeld op het formulier. Na ontvangst brengen we de aanmelder en de cliënt op de hoogte van de volgende stappen.

Download het aanmeldingsformulier.

  • Vragen over Mobiel Team Langdurige zorg

Voor bijkomende informatie of vragen kan je terecht op het nummer 051 69 10 63.

Opgelet: aanmeldingen gebeuren schriftelijk via het aanmeldingsformulier (zie hierboven).